«ΥΔΩΡ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ»

Το πηγαίο νερό στον προαύλιο χώρο της Μονής Αγίας Ειρήνης, έχει τη δική του μακρά ιστορία. Από το 19ο αιώνα οι χημικοί ερεύνησαν τη σύστασή του και η ‘’μεταλλική πηγή της Αγίας Ειρήνης’’ περιλαμβάνεται στη σχετική βιβλιογραφία της εποχής. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Αναστάσιο Κ. Χρηστομάνο, ο οποίος οργάνωσε τις χημικές σπουδές στην Ελλάδα και το 1883 ίδρυσε το Χημείο του Πανεπιστημίου, η ‘’χημική σύστασις του ύδατος της μεταλλικής πηγής Αγίας Ειρήνης’’, είναι : 

Mobirise

Πηγή : ‘’Ιστορία της Νήσου Άνδρου’’, Δημητρίου Πασχάλη

Στη χημική ανάλυση του καθηγητή Αναστάσιου Δαμβέργη, την ίδια εποχή, εκτός των ανωτέρω συστατικών περιλαμβάνονται επιπλέον ‘’ασήμαντα τινά ίχνη Αμμωνίας, Νιτρικού οξέος, και φωσφορικού οξέος, ανθρακικού δ’ οξέος δισανθρακικών Αλάτων γρμ. 0,0546 και ελευθέρου ανθρακικού οξέος γρμ. 0.0156’’.  

Ο Λευτέρης Πολέμης αφηγείται : «Από την εποχή πριν τον πόλεμο του ’40 οπότε δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος, παρά μόνο ο κοινοτικός δρόμος προς τη Θεοτόκο, γεμίζανε νταμιτζάνες με πλέγμα απέξω ώστε να μην σπάνε, βάζανε φελλό, βουλοκέρι, σφραγίδα «ΥΔΩΡ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ» και τις μετέφεραν με τα γαϊδουρομούλαρα. Η σφραγίδα αυτή βρέθηκε σε ένα χτήμα… Η πηγή ήταν ιδιοκτησίας της οικογένειας Λάμψα, των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Το νερό πήγαινε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και συνολικά σε δέκα ξενοδοχεία. Στο βιβλίο, «Ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος», του 1900, αναφέρεται ότι είναι ένα από τα καλύτερα νερά των Βαλκανίων, εφάμιλλο αυτού της Σάριζας και ακόμη καλύτερο γιατί η Σάριζα όντας εντός οικισμού μπορεί στο μέλλον να μολυνθεί ενώ αυτό δεν έχει τέτοια πιθανότητα καθώς είναι στο βουνό».  

Ο Λευτέρης Πολέμης επισημαίνει ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή, καθώς το νερό λόγω διαφόρων μικροσεισμών και καθιζήσεων χανόταν κάτω από την εκκλησία δημιουργώντας έντονη υγρασία. Βάσει μελέτης ειδικού υδρολόγου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, ενώ η χημική ανάλυση του 21ου αιώνα, επιβεβαίωσε τη γνωστή πλέον των εκατό ετών, σύσταση.

Η χρήση του ως επιτραπέζιο και η πώλησή του εκτός Άνδρου, αναφέρεται από τον ιστοριογράφο Δημήτρη Πασχάλη στην ‘’Ιστορία της Νήσου Άνδρου’’ : ‘’Είνε δε το ύδωρ τούτο εκ των εξόχως υγιεινών και χρησιμοποιείται ως άριστον επιτραπέζιον, γινομένης ικανής αυτού εξαγωγής εις Αθήνας και αλλαχού’’...  

Mobirise

Πηγή : ‘’Ιστορία της Νήσου Άνδρου’’, Δημητρίου Πασχάλη 

Σύμφωνα με μελετητές, η πηγή της Αγίας Ειρήνης ανήκει στην ομάδα των πηγών του νησιού, τα νερά των οποίων αναβλύζοντας σε τεκτονικά ρήγματα των βουνών, του Πετάλου εν προκειμένω, αποκτούν τη χημική σύσταση που τα χαρακτηρίζει ως μεταλλικά. Το φυσικό μεταλλικό νερό, προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης λόγω της υπόγειας προέλευσής του, διατηρεί ανέπαφα τα χαρακτηριστικά του.  

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Πηγή : ‘’Αι 750 Μεταλλικαί Πηγαί της Ελλάδος’’, Νικολάου Γ. Λέκκα

Η πηγή της Μονής Αγίας Ειρήνης το 1986

Η πηγή μετά την ανακαίνιση της Μονής

Mobirise free builder - Visit site